Kvilleholm UTB

Vårt företag har arbetat med lyft- och fallskyddsutbildningar i mer än 20 år och har en gedigen kunskap och erfarenhet inom området. Vi har lång erfarenhet speciellt inom kärnkraftsindustrin med dess säkerhetskrav.
Vi har sedan 2012 möjligheten att genomföra utbildningar både teori och praktik i egna lokaler i en anpassad lugn och skön miljö, men vi erbjuder oss naturligtvis också att komma till Er arbetsplats om den uppfyller utbildningens krav både vad beträffar teori och praktik. 


Utbildningarna kan genomföras också på engelska och tyska om så önskas!- Lyftutbildningar inom olika nivåer som spänner mellan allt från den som har lyft i sin verksamhet men ej praktiskt utövar det till Lastkopplare, Signalman, Lyftledare och Traversförare.

Vi ombesörjer även repetitionsutbildningar inom lyft för att du efter 5 år ska kunna förlänga din behörighet ytterligare en ny 5-års period:

Utbildningarna uppfyller kraven som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och kan även kompletteras så de också innehåller de ökade krav som kärnkraftsindustrin ställer.


För att få använda lyftutrustning och utföra lyftarbeten inom kärnkrafsindustrin som lastkopplare, signalman eller lyftledare måste man uppfylla utbildningskravet också enligt KIKA:s kompetensmodell för Grön behörighet

och för att få vara traversförare uppfylla kraven för Gul behörighet.


- Vårt Företag erbjuder både företag och enskilda som arbetar eller kommer att arbeta inom kärnkraftsindustrin och behöver ha just den godkända lyftutbildningen som i sak inte är en särskild utbildning utan ett kvallitétskrav att utbildningen är tillräckligt omfattande i både de teoretiska som de praktiska delarna som kärnkraftsidustrin ställer. 


- Fallskyddsutbildning. Det är ytterligare en utbildning som vuxit fram som viktig och som ett krav från arbetsmiljöverket de senaste åren, mycket på grund av alla de fallolyckor som intäffat. Det har till och med gått så långt att arbetsmiljöverket utfäster sanktionsavgifter om industrin inte tar tillräcklig hänsyn till fallriskerna i samband med arbetet eller utbildar sin personal.

För att veta hur och när man ska använda Personlig Fallskyddsutrustning på ett säkert och skyddande sätt erbjuder vi denna utbildning.


Vi utför även kontroller av både lyftredskap och personlig fallskyddsutrustning på plats hos Er för att Er utrustning ska uppfylla säkerhetskraven enl EN 365 för fallskyddsutrustning och AFS 2006:6 för lyftutrustning så ni har en bra utrustning som är säker och godkänd att använda.

Välkommen till Kvilleholm UTB:s utbildningslokal 


En lyftutbildning är ett lyft för hela företaget

Våra utbildningar och tjänster

Lyftutbildning
inkuderat
SÄKRA LYFT


Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som förebygger ohälsa och olycksfall.

Travers och/eller Lastkopplarutbildningen har därför till syfte att uppfylla kraven i AFS 2006:6 så att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska hantera och koppla med olika typer av lyftutrustningar. Kranförarutbildningen ska leda till att kranföraren på ett tryggt och säkert sätt kan hantera kranar och traverer med både hängkontroll och olika typer av radiostyrning. .


Utbildningen kan även utföras

Företagsanpassad lyftutbildning till just de lyftanordningar och lyftredskap som används på Ert företag
Repetitionskrav vart 5:e år


Repetitionsutbildning
för att förlänga ovanstående kompetenser ytterligare en 5-års period 


Lyftutbildning


KIKA
Gäller inom kärnkraften


Enl KIKA:s kompetensmodell

för

Grön behörighet, Lastkopplare, Signalman och Lyftledare


Gul behörighet
Travers- och kranförare


Uppgradering

Vi har också

 uppgraderingsutbildning från grön till gul behörighet


Repetitionskrav vart 5:e år


Repetitionsutbildning
för att förlänga ovanstående kompetenser ytterligare en 5-års period

Utbildning för

Egenkontrollant

LYFTREDSKAP


Arbetsmiljöverket ställer  kunskapskrav enl AFS 2006:6 på den kontrollpersonal som utföra ett periodiserande journalfört underhåll.

Denna utbildning ger dig kunskapen att på egen hand utföra dessa kontroller så utrustningen är säker att använda   

GrundläggandeFallskydds-utbildning för användare


Fallskyddsutbildningen omfattar vad man behöver veta för att kunna jobba säkert när arbete sker där det finns risk att falla. I kursen behandlas användning av både kollektiva och personliga fallskydd.

Kontroll av Lyftutrustning

Vi utför kontrollerna på Er utrustning på plats så att de uppfyller säkerhetskraven och myndigheters krav enl AFS 2006:6 på ett periodiserande journalfört underhåll av lyftredskapen 

I samband med kontrollen märker vi upp och registrerar Er utrustning så det finns en spårbarhet 


Kontroll av  Personlig Fallskyddsutrustning

Vi utför kontrollerna på Er personliga fallskyddsutrustning så att de uppfyller säkerhetskraven enl EN 365. Vi märker också upp och registrerar  Er utrustning 

Kontakta oss gärna för ett offetförslag eller om det är något annat du vill ha hjälp med.

Omdömen

ERIKA

Jättebra att det var så mycket praktik

Informativt men ändå lätt att förstå

VICTOR

Jättebra lokaler och att det inte var så stor grupp.

Pedagogiskt och väl utförd utbildning

PHILIP

Lärorikt och nyttigt!

Jag kommer att ha stor nytta av det jag lärt mig

DANIEL

En bra miljö att lära sig i. Jag lärde mig jättemycket.

Bra att få så mycket information om hur det går till på en arbetsplats i verkligheten.

Öppettider

Måndag - Fredag
07:00 - 16:00
Lördag - Söndag
Stängt

Hitta till oss

Kvilleholm UTB

Kontakta oss